SOBRE NÓS

Organización galega que traballa na construción dunha sociedade baseada en
relacións xustas a través da educación, sovaldi economía social, consumo responsábel e
o comercio xusto.