PROXECTOS

Amarante vén participando nos últimos anos na convocatoria de subvencións que a Xunta de Galicia convoca periódicamente no eido da educación para o desenvolvemento e do fortalecemento das ONGD.
Consulta aquí os proxectos:
Proxecto de Educación 2014: Proxecto de formación e sensibilización sobre a feminización da pobreza no sector do téxtil e alternativas para un consumo responsable de roupa. 3o Fase

Descarga

Proxecto de Fortalecemento 2014: Desenvolver un plan de mellora da organización que asegure a sustentabilidade e a efectividade da organización e da súa xestión nos próximos anos nos seus ámbitos estratéxicos de traballo.

 Descarga