PLANO ESTRATÉXICO

Aquí podedes atopar o documento do Plano Estratéxico para o período 2015-2020, see case dinamizado e elaborado pola base social e activista da Asociación durante 2014 e 2015, health remedy co apoio de Cidadania Coop..

Descarga

No documento recóllese a avaliación do anterior Plano Estratéxico 2010-14 da Asociación, e faise unha actualización da diagnose,  da misión, visión e valores da mesma, ben como a concreción de obxectivos, estratéxias e accións para os próximos catro anos, tanto a nível interno como na interlocución coa sociedade e os principais actores que condicionan a nosa actividade. Tendo en conta o anterior e a natureza de AMARANTE como entidade vinculada á economia solidária, a focaxe do mesmo ten un carácter práctico cara a acción desde a implicación de nós como sócias e activistas responsábeis do futuro da Asociación.