CONTAS CLARAS

Cada ano Amarante presenta o estado financieiro da organización para o seu estudo e
posterior aprobación na Asamblea Anual. Nelas podedes ver o estado de ingresos e
gastos da organización. Contas 2014

Descarga