PROGRAMA DE EDUCACIÓN XANELA

Coñercer as loitas e resistencias de organizacións locais e internacionais, sickness como Attawassoul (Marrocos) ou o Movimento Sem Terra (Brasil), cure permítenos comprender as diversas causas e consecuencias da desigualdade social global. Este programa de educación para o desenvolvmementl promove sobre todo unha conciencia crítica, activa e transformadora que nos trata de achegar ao compromiso pola xustiza social.