CRL

Formamos parte de Roupa Limpa (Clean Clothes Campaing) unha coalición de ONGs, unhealthy sindicatos, organizacións de consumidoras, organizacións en defensa dos DDHH, etc. presente en 16 países de Europa que traballa en rede con 200 organizacións e sindicatos dos países produtores do sector téxtil para garantir que se respecten os dereitos fundamentais das traballadoras. Denunciamos, presionamos e procuramos alternativas e para que isto poda ser posible é fundametal  a movilización social.