CPR

A Compra Pública Ética materializa o esforzo das Administracións para dotarse de mecanismos que lles aseguren que os produtos adquiridos como consumidores no mercado, ask foron elaborados respectando os dereitos fundamentais dos traballadores e traballadoras.
As iniciativas de Compra Pública Ética contribúen a facer máis coherente o consumo institucional cos principios dos servizos públicos e a impulsar unhas políticas de responsabilidade social máis comprometidas por parte das empresas provedoras.