Category: Educación para o Ecodesenvolvemento

En Amarante pensamos que a solidariedade, como calquera outro tipo de actividade, require unha certa formación para poder desenvolvela con eficacia. Facer solidariedade precisa, ademais, ser conscientes da responsabilidade que significa realizar actividades que van a repercutir en maior ou menor medida, sobre condicións concretas de persoas con nome e apelidos. Por estas razóns elaboramos programas encamiñados a formar e sensibilizar ás persoas incorporadas ó movemento da solidariedade.

MOV3. Galicia viste consciente

AMARANTE SETEM organiza o primeiro encontro entre iniciativas relacionadas co téxtil ecolóxico, novas deseñadoras e deseñadores, estudantes do último curso das escolas de moda galegas, tendas de segunda man e de recuperación e tendas...