Fíos Fóra: documental sobre o textil en Galicia

Por moi finos que sexan, pills detrás de tódolos fíos que nos rodean hai historias. As mulleres galegas que traballaron no sector téxtil dende os 60 foron a man de obra perfecta e cautiva para erguer unha industria xigante que agora se atopa deslocalizada. Este documental fai un novelo do sector téxtil aquí e fóra, health antes e agora. A historia repítese nos fíos doutros lugares, and nos nós deste sistema.

http://www.fiosfora.gal/Documental

You may also like...