Quén debe a quén?: O reembolso da débeda de Tunisia é ilexitimo

O pasado 14 de xaneiro de 2011 o pobo de Tunesino logrou facer caer a Ben Alí, capsule o ditador que lles oprimiu durante os últimos 23 anos. No entanto, look á súa caída Tunisia afronta unha débeda externa pública ao redor dos 10.000 millóns de euros, dos cales 157 millóns están contraídos co Estado español.

A débeda que a Administración española reclama a Tunisia provén dos recentemente desaparecidos créditos do Fondo de Axuda ao Desenvolvemento (FAD), que se concederon ao ditador até o último momento. Desde que Ben Alí asumiu o poder en Tunisia cun golpe de estado en 1987, os diferentes gobernos españois teñen outorgado a este país 444 millóns de euros en créditos FAD. Tan só no ano 2008 Tunisia recibiu liñas de crédito por un total de 224 millóns de euros (dos cales xa se desembolsaron 78 millóns). No 2009 (o último ano do que se teñen datos) o Goberno de Zapatero concedeu un crédito FAD a Tunisia por valor de 105 millóns de euros. De feito, durante os dous últimos anos Ben Ali foi o principal receptor internacional deste tipo de créditos por parte do Goberno español.

O fluxo de diñeiro que entrou en Tunisia proveniente dos acredores internacionais serviu para enriquecer o clan de Ben Ali, cuxa fortuna se estima en 3.500 millóns de euros, así como para impor plans de axuste sobre a economía de Tunisia. Estes plans beneficiaron ás transnacionais occidentais, incluídas as españolas, instaladas en Tunisia que até agora se aproveitaron dunha desregulación laboral que permite unha man de obra moi barata.

A débeda contraída por Ben Alí pódese considerar, no seu maior parte, como unha débeda odiosa, xa que non beneficiou á poboación, senón que serviu para fortalecer o réxime despótico, en detrimento de a poboación. Todo iso con pleno coñecemento dos acredores internacionais. Segundo o argumento xurídico da débeda odiosa, elaborado por Alexander Sachs en 1927, unha débeda contratada non para as necesidades e os intereses do pobo, senón en contra do seu interese é ‘unha débeda de réxime, persoal do poder que a contraeu, e, en consecuencia, deixa de ter validez cando ese poder cae’.

O Banco central de Tunisia prevé destinar este ano 577 millóns de euros do orzamento do Estado ao pago do servizo da débeda pública externa, dos cales 410 millóns de euros prevense pagar durante este mes de abril. Este pago trátase dunha nova hemorraxia de recursos que Tunisia necesita urxentemente para reconstruír un Estado realmente libre e democrático.

Por todo iso, en solidariedade coa sociedade civil tunisiana e en coordinación con outras campañas de débeda do continente europeo, pedimos a suspensión inmediata do pago dos créditos españois outorgados a Tunisia (con conxelación dos intereses) e a realización dunha auditoría destes créditos.

Esta auditoría debe contar coa participación da sociedade civil en todo momento, tal como fixo o Goberno ecuatoriano en 2007 e 2008 co proceso da Comisión para a Auditoría Integral do Crédito Público (CAIC). Con ela, esperamos sacar á luz o destino dos fondos tomados en préstamo, as condicionalidades, así como os seus impactos económicos, sociais e ambientais. O proceso da auditoría permitirá identificar e repudiar a parte ilexítima da débeda tunisiana, evitar a formación dun novo ciclo de endebedamento ilexítimo e responsabilizar e encausar a aquelas persoas que puidesen incorrer en delitos económicos, tanto por parte das institucións españolas, como dos integrantes da estrutura de poder de Ben Alí.

Case medio centenar de parlamentarios europeos apoiaron a iniciativa de auditar a débeda de Tunisia, e o propio Parlamento Europeo emitiu o pasado 30 de marzo un comunicado no que chamaba a todos os acredores a analizar, caso a caso, a posibilidade de cancelar a débeda daqueles países do arco mediterráneo que se embarcaron no camiño cara á democracia.

Non podemos permitir que un pobo que logrou unha revolución histórica para liberarse dunha ditadura sexa sometido agora á ditadura dunha débeda que impide a súa soberanía real.

Envíalle este manifesto aos responsables da xestión da débeda no Goberno español*:

(*José Luís Rodríguez Zapatero. Presidente do Goberno de España; Milagres Hernando. Directora do Departamento de Política Internacional e de Seguridade do Gabinete do Presidente do Goberno; Elena Salgado. Ministra de Economía e Facenda; José Manuel Campa Fernandez. Secretario de Estado de Economía; María Jesús Fernández. Directora Xeral de Financiamento Internacional; Miguel Anxo Martínez. Subdirector Xeral do Sistema Financeiro Internacional; Soraya Rodríguez Ramos. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional; Juan López-Doriga. Dirección Xeral de Planificación e Avaliación de Políticas para o Desenvolvemento.)

You may also like...