Obxectivos

Os OBXECTIVOS de AMARANTE son:

pharm geneva;”>orde internacional democrática e xusta order geneva;”>consumo responsable sustentabilidade presionar empresas (RSC) e institucións (CPE) redes e alianzas antisistemicas ecoloxismo, solidaridade, interculturalidade, feminismo

- Traballar na procura da xustiza social e través dunha nova orde internacional e unha estructura social democrática e xusta.

- Traballar na procura dun consumo responsable como chave na defensa ambiental e a sustentabilidade.

- Presionar as empresas e as institucións para que respecten e incorporen criterios éticos, sociais e ambientais en tódolos seus ámbitos de actuación.

- Participar en redes e alianzas encamiñadas á transformación non capitalista da orde internacional.

- Impulsar o debate teórico e a xeración de ideas que permitan a busca dun modelo de sustentabilidade entre os distintos pobos da terra (incluída a posta en marcha de iniciativas económicas alternativas). Así como compatibilizar as actividades humanas coa dinámica ecolóxica do planeta Terra.

- Elaborar e subministrar información sobre calquera tema que poida favocerer os principios do consumo responsable, o ecoloxismo, da solidariedade, da interculturalidade e do feminismo.

You may also like...