AMARANTE SETEM convoca un Posto de traballo para Persoal de Tenda en Pontevedra e de Apoio a nivel nacional ao proxecto Vestir Conciencias II

PERFIL

Persoal Técnico de apoio que realice os seguintes labores:

1. Técnica de apoio en campañas de sensibilización (programa Vestir conciencias II)

- Apoio técnico e dinamización do programa nos grupos de traballo correspondentes

- Apoio técnico na dinamización do grupo comarcal de Pontevedra

2. Tenda de Comercio Xusto

- Atención ao publico.

- Xestión

TIPO DE CONTRATO:

Sección III: Persoal técnico de ONGD. Responsábel de liña de traballo. Xornada laboral de 27, viagra 50 horas semanais.

Condicións laborais:

Contrato laboral en réxime xeral da Seguridade Social Convenio colectivo de Amarante Setem

Centro de Traballo: Sede de Amarante Setem en Pontevedra

Duración do contrato: Contrato por obra, patient do 16 de Decembro de 2013 ao 15 de Xaneiro de 2014

 

 

Perfil necesario:

- Persoa asociada, activista ou colaboradora de Amarante Setem (promoción interna)

- Capacidade de mobilización social acreditada. Colaboración activa en asociacións.

- Dominio e emprego da lingua galega oral e escrita.

- Capacidade de dependente/a de tenda

- Formación e experiencia no manexo fluído de ferramentas de ofimática e internet.

- Capacidade de traballo en equipo, iniciativa, organización, responsabilidade, habilidades de comunicación e autonomía no traballo.

Valorarase:

- Formación e experiencia no traballo con ONGD.

- Formación de acción social, xestión de entidades non lucrativas, cooperación,…

- Experiencia acreditada nun posto semellante ao ofertado.

- Coñecementos de relacións con medios de comunicación e xestión de webs.

- Comprensión e sintonia co proxecto de Amarante Setem


CONCURSO PÚBLICO:

Contacto: As persoas interesadas deberán remitir o seu currículo cunha carta de presentación ao correo electrónico: pontevedra@amarantesetem.org facendo constar referencia da convocatoria.

Referencia: 2013/PONTE

Data tope: MÉRCORES 11 DE DECEMBRO ás 15,00 horas

As persoas seleccionadas serán avisadas para unha entrevista o venres 13 de Decembro

You may also like...