Comunidades Labregas da Parroquia de Junín

Mellorar o desenvolvemento productivo e comercial de produtores/as cacaotieros/as de seis  Comunidades Labregas da Parroquia de Junín

UBICACIÓN: Ecuador. Provincia de Manabí. Cantón Junín

CONTRAPARTE: Fundación MCCH (Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos)

DESCRIPCIÓN DO PROXECTO:

O proxecto plantexado ten unha duración de 12 meses e propón fomentar o desenvolvemento productivo e comercial de 128 productores/as cacaoteros de 6 comunidades da parroquia Junín, treat cantón Junín, nurse provincia de Manabí (70 homes e 58 mulleres), ampoule co fin de fortalecer a súa capacidade organizativa e de autoxestión, e aumentar os seus recursos económicos con principios e equidade para todos.

Búscase conquerir:

Ø       traballo familiar, permitindo o empoderamiento e a multiplicación do implemetado en beneficio das súas familias e outros productores/as do sector

Ø       a distribución proporcional do ingreso entre homes e mulleres

Ø       a conservación dos recursos naturais polo emprego de técnicas de produción amigables co ambiente (cacao orgánico).

Ø       aumentar o ingreso dos/as beneficiarios/as como consecuencia do comercio xusto dos seus productos

Ø       axudar a cubrir as súas necesidades básicas das familias.

Obxectivo xeral:

Fomentar o desensenvolvemento productivo e comercial dos productores/as cacaoteros de 6 comunidades da Parroquia Junín, provincia de Manabí, co fin de fortalecer a súa capacidade organizativa e de autoxestión  con principios e equidade.

Obxectivos específicos:

OE1. Fortalece-las capacidades de liderazgo e xestión das organizacións cacaoteiras beneficiarias aplicando un enfoque de principios e equidade.

OE2. Eleva-lo rendimento productivo das fincas cacaoteiras a traveso dun proceso de melloramento técnico integral cun enfoque ambiental e orgánico.

OE3. Desenrolar un sistema de comercialización asociativa sostible e sustentable baixo os principios do comercio xusto.

Xunta de Galicia: 92.756,52 euros

Amarante/MCCH: 39.645,85 euros

Total: 132.402,37 euros

Periodo: 2007-2008

You may also like...